Национална литературна награда за цялостно творчество „Проф. Димитър Димов“, 2021 г.

25 юни 2021 г., гр. Ловеч