Премиера на романа „Ветровете ни мраморни”

Клуб „ЯЙЦЕТО” СУ „Климент Охридски” 9 май 2017 г.