Литературна вечер на Николай Табаков в гр. Загреб

На 19 ноември в град Загреб се проведе литературна вечер, на която Николай Табаков представи свои творби. Председателят на Дружеството на хърватските писатели Божидар Петрач откри събитието с приветствено слово.