Представяне на романа „Византия” в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Видин.