Премиера на новата книга на Николай Табаков – „Византия“

Студентски театър към СУ  „Св. Климент Охридски“, 04.12.2013 г., снимки


Студентски театър към СУ  „Св. Климент Охридски“, 04.12.2013 г., видео


Каква е основната тема и сюжет на постмодерния роман на Николай Табаков, озаглавен “Византия”?
Видео репортаж от Надежда Московска, БНТ.