Представяне на романът „ДА“ в гр. Есен и гр. Манхайм, Германия, 2013 г.